Plan połączenia

 

Przejdź do strony grupy dot2dot.pl

 

GRAF-POZ Spółka Akcyjna, ul. Stefana Batorego 130, 62-080 Batorowo, tel. +48 (61) 816 12 06. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS 0000526723, NIP 5272722129, REGON 147474451. Kapitał zakładowy spółki: 15.921.500,00 zł.